Nieuwe horeca-cao

Wat betekent de nieuwe horeca-cao?

Na drie jaar onzekerheid door het ontbreken van collectieve afspraken voor de horeca, is er nu wel een nieuwe cao. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft de overeenkomst samen met CNV Vakmensen gesloten. Vakbond FNV ging niet akkoord. De nieuwe cao gaat per 1 januari 2018 in en zal twee jaar geldig zijn. Wat houdt de nieuwe horeca-cao in?

Voor uw medewerkers: meer inkomen. Hun loon zal in 2018 en 2019 stijgen. Naast een inflatiecorrectie krijgt het personeel er per jaar één procent bij. Daarnaast zijn er onder meer afspraken gemaakt over seizoenswerk.

Werk weigeren mag soms

In de pasgeboren overeenkomst is een regeling opgenomen voor seizoenskrachten. Voor hen is een jaarlijkse onderbreking van drie maanden mogelijk geworden in plaats van zes. Bij invalwerk geldt dat als er geen werk is, er ook geen loonverplichting is. Werknemers mogen verder oproepen voor werk weigeren als die aan de late kant zijn; bijvoorbeeld als de arbeidskrachten al ander werk hebben geregeld of er een examen voor de deur staat. Daarnaast moet u ook extra op de tijden gaan letten: werknemers mogen overwerk weigeren bij herhaald overtreden van de arbeidstijdenwet.

Nieuwe horeca-cao: het kan beter

De reacties op de nieuwe cao zijn verdeeld. Veel mensen zijn blij dat er nu tenminste iets op papier staat. Men weet nu waar men aan toe is. Anderen vinden de vergoeding die ze krijgen voor relatief zwaar werk, nog steeds onvoldoende. Een minimaal loon zou personeel niet bepaald binden aan een bedrijf. Sommige horecamedewerkers balen ervan dat er nog steeds niet extra wordt betaald bij nachtwerk en feestdagen. FNV Horeca, die weigerde deel te nemen aan de afspraken, is daar ook niet over te spreken. Volgens de bond hadden de lonen ook wel hoger gekund, omdat gebleken is dat de omzet in de horeca groeit.

Actueel, Horeca Rotterdam

Geef een reactie